اخبار

کیوسک اندازه گیری دما برای ورود بدون تماس KMY

2020-12-05

اکثر آنها موافقند که بیماری همه گیر ویروس کرونا باعث تسریع رویکردهای بدون تماس خواهد شد. مشاغل برای اندازه گیری دمای مشتریان و بازدیدکنندگان برای کاهش انتقال ویروس به فناوری سلف سرویس احتیاج دارند. کیوسک اندازه گیری دما بدون چک KMY به مشتریان و بازدیدکنندگان این امکان را می دهد تا بدون دخالت مراقب و بدون لمس صفحه ، تا یک کیوسک بروند و برای یک درجه حرارت بالا اسکن شوند. و سربار زایمان را کاهش می دهد.